Không Tải Được Game


 - Nếu vẫn không được bạn vui lòng coppy 1 trong 2 link này ra trình duyệt để tải


------------------------------------------
Game Thiên Long Bát Bộ H5

-Link 1: https://f.vdrive.vn/f/f44e8a13f69e4da98806/?dl=1
- Link 2: https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=D52b&id=1NXVzwPLKF93luoYy0zIdc0cm0ZNPWS9g

----------------------------------------
Game Tân Thiên Hạ:

-Link 1: http://www.mediafire.com/file/uextas3xecyeetp/file
- Link 2: https://drive.google.com/file/d/1MbxoTGpjPY5OBWBs4jW3JOH8mdCtyMxU/view

0 nhận xét: