Hướng dẫn nhập Code Tân Thiên Long H5


Bước 1: Cấp 10 - Vào Phúc Lợi


Bước 2: Chọn Kích hoạt - Nhập code - Thông báo như ảnh là thành côngBước 3: Bấm vào dấu + - chọn thưBước 2: Nhận Dự Trũ Nguyên BảoBước 2: Vào túi chọn bánBước 2: Như ảnh dưới là xong


0 nhận xét: