Hướng Dẫn Cường Hóa, Tẩy Luyện, Rèn, Đúc...

- Cường Hóa bị lỗi như ảnh thì các bạn hãy tải và cài thêm APK Trung để có thể cường hóa

- Cách phân biệt APK Việt Hóa & APK Trung ( 2 Apk có thể cài đặt song song không cần xóa )- Bạn vui lòng tải thêm APK Trung để có thể Cường Hóa, Đúc...

- Tải Game Apk Trung 1: Bấm vào đây để tải

- Tải Game Apk Trung 2: Bấm vào đây để tải

- Nếu không tải được các bạn vui lòng coppy 1 trong 2 link này ra trình duyệt để tải.


+ Link 1: https://f.vdrive.vn/f/2d2ca36825544e1fb535/?dl=1

+ Link 2: https://drive.google.com/file/d/1jhy7uXBJ20MzvCMNg8x1cws-5W2OPjSi/view?usp=sharing

0 nhận xét: